کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 14
3. تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود سیلیس بر رشد، عملکرد و میزان آلودگی به کرم ساقه خوار در رقم طارم‌هاشمی و لاین 843 در گیاه برنج

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 53-64

یاسر غلامی؛ علی درخشان شادمهری؛ احمد غلامی؛ الهیار فلاح؛ منوچهر قلی پور


4. تأثیر تنش شوری خاک، بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی مهاباد

دوره 5، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 55-66

علیرضا پیرزاد؛ رسول قادرنژاد آذر؛ هاشم هادی؛ پری طوسی کهل


6. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 39-52

نورا... زیدی طولابی؛ سمیه دیرکوندی؛ سعید حیدری؛ خسرو عزیزی؛ داریوش اقبالی


7. بررسی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 1-14

پوران گلکار؛ قاسم محمدی نژاد؛ پونه لطفی


8. تاثیر مقادیر مختلف کود سیلیکاته بر رشد و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 28-40

الهیار فلاح؛ حسین الیاسی


9. تاثیر روش‌های مختلف کوددهی بر درصد پروتئین، فسفر و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 1-13

مریم احمدی‌فرد؛ خسرو عزیزی؛ سعید حیدری؛ علیرضا دارایی مفرد


10. ارزیابی اثر سن گیاهچه بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 51-63

کاظم فتحعلی‌نژاد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ مجید نحوی؛ سعید بخشی‌پور؛ علی محدثی


11. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و مقادیر متفاوت کاربرد کود نیتروژن بر خصوصیات رشد و اجزاء عملکرد دو رقم «همیشه بهار» در جنوب تهران

دوره 3، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 103-118

رضا طباطبایی؛ مجید امینی دهقی؛ مسعود شاهمرادی؛ فاطمه کاویانی آهنگر


12. ارزیابی شاخص‌های مورفو- فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ارقام گندم بهاره با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 55-66

جعفر احمدی؛ محمد خطیبی؛ حسین امیرشکاری؛ مجید امینی دهقی


13. بررسی تاثیر دور آبیاری بر عملکرد دو گونه Agropyron

دوره 2، شماره 3، بهار 1388، صفحه 69-78

نصرت الله حسنی؛ جعفر مسعود سینکی


14. استفاده از کرم خاکی برای افزایش میزان محصول چای

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 77-83

علاء الدین کردنائیج؛ حسن حبیب؛ داریوش طالعی