کلیدواژه‌ها = تراکم کشت
تعداد مقالات: 2
2. اثر تراکم بوته بر ساختار مورفولوژیک روزنه و عملکرد علوفه‌ی خشک در سه گونه ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم خرم‌آباد

دوره 3، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 17-32

نورالله زیدی طولابی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سمیه دیرکوندی؛ هما موسوی‌راد؛ احمدرضا رومیانی کرمی