دوفصلنامه دانش زراعت- اطلاعات تماس
تماس با دانش زراعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تهران ، ابتدای آزاد راه خلیج‌فارس ، روبه‌روی حرم مطهر حضرت امام‌خمینی (ره)، دانشگاه شاهد ،معاونت پژوهش و فناوری ،مرکز چاپ و انتشارات، دفتر مجله دانش زراعت، صندوق پستی: 159-18151

تلفن: 51213195-021

نشانی پست الکترونیکی:daneshvaragri@shahed.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه دانش زراعت:
http://jdas.shahed.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب